OFERTA

Silver_partner_cmyk

SYSTEM IFS APPLICATIONS
Prawdziwa elastyczność biznesowa

Delegate IT Sp. z o.o. jako IFS Business Partner upoważniona jest do wdrażania i serwisowania zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP − IFS Applications™. System ten oparty na architekturze komponentowej oraz technologii SOA zorientowanej na usługi jest przeznaczony przede wszystkim do przedsiębiorstw, w których strategiczne znaczenie mają cztery główne procesy biznesowe: zarządzanie majątkiem i usługami, produkcja, łańcuch dostaw oraz projekty.

 • Zarządzanie majątkiem i usługami

 • Produkcja

 • Łańcuch dostaw

 • Projekty

SYSTEM IFS APPLICATIONS

 • zapewnia prawdziwą elastyczność biznesową, umożliwiając obieranie dowolnego kierunku działań;
 • umożliwia przekuwanie zmian w źródło zysków poprzez szybką reakcję, globalne działanie i czerpanie korzyści z nowych technologii;
 • to łatwość konfiguracji płynąca z dopasowania do określonych wymagań naszych klientów; redukuje zakres wymaganych modyfikacji i daje możliwość łatwej konfiguracji przez osoby najlepiej znające dany proces;
 • jest oparty na aktualnych standardach informatycznych, więc nie ogranicza klientów wąskimi ramami technologicznymi;
 • zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;
 • jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;
 • zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki bezprecedensowej wizualizacji działań.

System IFS Applications to rozwiązanie rozbudowywane wraz ze wzrostem wymagań klienta i rozwojem firmy.

Komponentowa architektura bardzo ułatwia wprowadzanie nowych funkcji, co umożliwia klientom nadążanie za nowymi potrzebami.

KOMPONENTY IFS APPLICATIONS

KOMPONENTY OGÓLNE
k1

KOMPONENTY OGÓLNE

Komponenty ogólne stanowią zestaw wszechstronnych narzędzi usprawniających, ułatwiających i obsługujących kluczowe procesy firmowe realizowane w większości branż i przedsiębiorstw. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz łańcuchem dostaw, modele procesów, jak również zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

KOMPONENTY FINANSOWE
k2

KOMPONENTY FINANSOWE

Komponenty finansowe oferują spójny wgląd w działalność firmy z wielu perspektyw. W przypadku zauważenia jakiegoś trendu w danych klient ma możliwość szczegółowego przeanalizowania odpowiednich transakcji finansowych. Komponenty te zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach organizacji i wspomagają zachowanie zgodności z przepisami na całym świecie.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ZASOBAMI LUDZKIMI
k3

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ZASOBAMI LUDZKIMI

Komponenty związane z zasobami ludzkimi oferują oszczędność czasu i pieniędzy, wspomagając ekonomiczne zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Klient otrzymuje szybką i dokładną analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi potrzebami firmy. Komponenty tego typu pokrywają kluczowe procesy z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM
k4

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

Komponenty związane z projektowaniem ułatwiają określanie i konfigurowanie elementów, produktów, podzespołów oraz obiektów objętych procesem projektowania. Umożliwiają one zapewnienie jakości, upraszczając zarządzanie całością powiązanej dokumentacji, w tym wersjami dokumentów. Dzięki dostępowi do stale aktualizowanych precyzyjnych danych z zakresu rozwiązań technicznych, administracyjnych i finansowych każdy pracownik firmy otrzymuje informacje, których potrzebuje. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją oferuje pełny wgląd w działalność firmy.

KOMPONENTY PROJEKTOWE
k5

KOMPONENTY PROJEKTOWE

Komponenty IFS Projekt ułatwiają zarządzanie pełnym cyklem życia przedsięwzięcia projektowego. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z takimi komponentami systemu IFS Applications, jak finanse, zaopatrzenie, zapasy, zamówienia klientów, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją, majątkiem oraz serwisem. Korzysta z niego wiele typów przedsiębiorstw, których działalność jest oparta na prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze projektowym, takich jak produkcja projektowa, projektowanie obiektów i urządzeń, realizacja kontraktów serwisowych, zarządzanie infrastrukturą, budownictwo oraz badania i rozwój.

KOMPONENTY PRODUKCYJNE
k6

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

Komponenty produkcyjne obsługują wszystkie fazy procesu produkcyjnego i obejmują wszystkie zasoby, ułatwiając planowanie, wykonywanie, kontrolę i analizę wielu typów produkcji. Nasze rozwiązanie obsługuje również zasady produkcji odchudzonej, a także mieszanej, opierającej się na kilku typach produkcji realizowanej jednocześnie w tym samym środowisku produkcyjnym.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW
k7

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Komponenty obsługujące łańcuch dostaw, wraz z komponentami produkcyjnymi, tworzą podstawę rozwiązania do zarządzania pełnym łańcuchem dostaw. Oferują również prostotę — tak potrzebną klientom do wizualizacji przepływu produktów i efektywnego wykorzystania systemu, dając możliwość łatwej adaptacji do różnych modeli dystrybucyjnych i metod pracy.

KOMPONENTY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ I SERWISEM
k8

KOMPONENTY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ I SERWISEM

Komponenty związane ze sprzedażą i serwisem oferują procesy biznesowe niezbędne z perspektywy zarządzania relacjami z klientem (CRM). Zarządzają one obszarem współpracy z klientem od momentu nawiązania kontaktu, przez cały cykl sprzedaży, po obsługę posprzedażną i wsparcie klienta. Nasze podejście do sprzedaży i serwisu umożliwia skupienie się na obszarach umożliwiających dodanie wartości poprzez obsługę produktu, serwis bądź wsparcie.

KOMPONENTY REMONTOWE
k9

KOMPONENTY REMONTOWE

Komponenty te stanowią część kompletnego systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Umożliwiają one przewidywanie przewidywanie i adaptację do szybko zmieniających się wymagań codziennej rzeczywistości. Nasze rozwiązanie, cechujące się łatwością obsługi i wysoką dostępnością, zawiera wszechstronne i zaawansowane funkcje wymagane, by wyjść naprzeciw codziennym wyzwaniom związanym z zarządzaniem majątkiem firmy. Zapewniają one również możliwość ciągłego rozwoju i ulepszania działalności przedsiębiorstwa.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI BIZNESOWYMI
k10

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI BIZNESOWYMI

Komponenty te umożliwiają tworzenie i rozwijanie relacji z klientami i partnerami dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii internetowych, mobilnych i społecznych. Klient może teraz wyposażyć pracowników, własnych klientów, dostawców i innych partnerów w spersonalizowane, precyzyjne i bieżące informacje dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze i opartych na rolach portali, kanałów informacyjnych oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Komponenty te umożliwiają również integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy użyciu technologii webserwisów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.

SERWIS SYSTEMU IFS APPLICATIONS

Zmieniający się wciąż rynek wymaga pełnej dostępności firmy.

Dlatego też firma nie może pozwolić sobie na awarię, usterkę czy przestój, gdyż może to spowodować gigantyczne straty finansowe, a przede wszystkim naraża firmę na utratę dobrej reputacji. Realizując zadania serwisowe systemu IFS Applications zapewniamy szybkie wsparcie telefoniczne i przez Internet, profesjonalną opiekę serwisową, pełne raportowanie dotyczące błędów i awarii, a także zdalną diagnostykę awarii sprzętu.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Wspieranie i kontrola procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Wydajny BPM pozwala planować, organizować i optymalizować całość procesów roboczych i dopasować je do strategii przedsiębiorstwa

 • Odwzorowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych
 • Budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy, spójnie z przebiegiem procesu
 • Kontrola poszczególnych etapów realizacji działań
 • Projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań
 • Integracja informacji z różnych systemów
 • Analiza danych

BPM przynosi szereg korzyści biznesowych:

 • Idealnie dopasowanie rozwiązania do przyjętego modelu zarządzania
 • Analizy umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji
 • Otwartość na integrację z systemami zewnętrznymi
 • Wysoka konfigurowalność i elastyczność rozwiązania
 • Udostępnianie użytkownikom danych w zakresie określonym przez funkcje pełnione w firmie
 • Wsparcie i optymalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA

Odpowiednio dobrana infrastruktura sprzętowa jest jednym z kluczowych elementów strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa. Firmy do sprawnego działania wykorzystują wiele systemów, których wydajność uzależniona jest od sprzętu i jego możliwości.

Delegate IT Sp z o.o. przeprowadzi audyt sprzętowy klienta, przygotuje projekt realizacji zgodnie z oczekiwanymi wymaganiami, a na koniec zbuduje całą infrastrukturę teleinformatyczną. Specjalizacja firmy obejmuje: projekty oraz wykonawstwo profesjonalnych serwerowni, wirtualizacja, systemy backup’u, archiwizacji oraz zasilania awaryjnego.

ROZWIĄZANIA SIECIOWE

Każde przedsiębiorstwo opiera swoją pracę na cyfrowej technologii, celem usprawnienia pracy i komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Rozwój firmy, oraz pojawianie się coraz to nowszych systemów skutkuje szybkim wzrostem połączeń sieciowych i konieczności rozbudowy sieci firmowej.

Delegate IT Sp. z o.o. jest w stanie Państwu zapewnić niemal każde dostępne rozwiązanie sieciowe z zakresu sieci lokalnych (LAN) oraz rozległych (WAN), które stanowią ważny element działalności każdego środowiska informatycznego. Oferujemy państwu: zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań sieciowych (LAN, WAN, VPN, MPLS, WLAN), instalacje i konfiguracje urządzeń sieciowych, monitoring serwerów oraz usług, serwis i utrzymanie sieci.