Prawdziwa elastyczność biznesowa System IFS Applications™

System IFS Applications™

  • zapewnia prawdziwą elastyczność biznesową, umożliwiając obieranie dowolnego kierunku działań;
  • umożliwia przekuwanie zmian w źródło zysków poprzez szybką reakcję, globalne działanie i czerpanie korzyści z nowych technologii;
  • to łatwość konfiguracji płynąca z dopasowania do określonych wymagań naszych klientów; redukuje zakres wymaganych modyfikacji i daje możliwość łatwej konfiguracji przez osoby najlepiej znające dany proces;
  • jest oparty na aktualnych standardach informatycznych, więc nie ogranicza klientów wąskimi ramami technologicznymi;
  • zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;
  • jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;
  • zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki bezprecedensowej wizualizacji działań.